aforystokrata

994 teksty – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Ileż świat byłby piękniej­szy, gdy­by ludzie nie płaci­li by so­bie w nim ciągle pięknym za nadobne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2017, 21:44

Mądry człowiek nie pot­rze­buje na życie żad­nych re­cept bo wie, że ono nie jest chorobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 października 2017, 21:41

Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów - nie są w moim typie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2017, 21:34

Kto cze­ka w życiu na więcej, ten więcej w nim czeka. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 21:42

Spóźnieni

Późne og­ro­dy miłości jesieni
złoco­ne tęsknotą więdnących liści
zbrązo­wiałe stru­pami po­ranionej ziemi
ko­rala­mi ro­sy uma­jone przeczyście
skrzydłami chmur ule­ciałe światło
pta­simi klucza­mi zam­knięte błękity
lichotą słoty wątłe łez ciało
stroj­ne w om­szałej sza­rości aksamity
żagiel ust jaśnieje w mórz deszczu
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 października 2017, 21:50

Im ory­ginal­niej­sze jest marze­nie, tym trud­niej jest sko­piować je spełnieniem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 października 2017, 22:42

Pa­mięć to dzień ludzkiego wnętrza, za­pom­nienie to noc, wspom­nienia to gwiaz­dy - im bliżej życiem zi­my, tym dni są co­raz krótsze i częściej pat­rzy­my w gwiaz­dy, które nig­dy nie są piękniej­sze niż w mroźne no­ce opuszcze­nia przez wszys­tkich zapomnieniem. 

myśl • 24 września 2017, 22:18

W życiu jes­teśmy wys­tar­czająco długo gośćmi, aby od­chodząc stąd stać się na zaw­sze cudzoziemcami. 

myśl • 24 września 2017, 22:10

Za­kocha­ni w in­nych to mis­jo­narze wiary w ludzi, za­kocha­ni w so­bie to za­pyziali jej proboszczowie. 

myśl • 24 września 2017, 22:05

Przedjutrze

Nim cieniem przekwitniesz
tru­pio bla­dym wspomnieniem
ziar­nkiem ciszy
sta­nie się krzyk istnienia
wędrow­na ka­rawa­na
zet­rze śla­dy stóp
wśród piasków czasu
spójrz w zielo­ne oczy łąki
roz­kwi­taj błęki­tem stepów nieba
sreb­rniej rosą poranka
zachwy­tem ko­lii dotyku
pie­szczotą dot­knij szeptu
ulot­nej tęczy motyli
arką księżyca płyń
koralowym [...] — czytaj całość

wiersz • 23 września 2017, 22:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 października 2017, 22:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Z iluż dzielących ludzi [...]

19 października 2017, 05:24natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów [...]

18 października 2017, 22:11Eazy sko­men­to­wał tek­st Ileż świat byłby piękniej­szy, [...]

18 października 2017, 21:44aforystokrata do­dał no­wy tek­st Ileż świat byłby piękniej­szy, [...]

18 października 2017, 21:41aforystokrata do­dał no­wy tek­st Mądry człowiek nie pot­rze­buje [...]

18 października 2017, 21:34aforystokrata do­dał no­wy tek­st Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów [...]

15 października 2017, 13:13piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kto cze­ka w życiu [...]

15 października 2017, 10:45natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kto cze­ka w życiu [...]

14 października 2017, 22:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kto cze­ka w życiu [...]

14 października 2017, 21:42aforystokrata do­dał no­wy tek­st Kto cze­ka w życiu [...]